Een stukje geschiedenis over Always Action Uitzendbureau

Na een ruim verleden in de uitzendbranche begonnen Elly de Vries en Patrick Dogterom in 1996 een eigen uitzendbureau: Always Action Uitzendbureau. Sindsdien groeide Always Action uit tot een betrouwbaar uitzendbureau met een vaste klantenkring. Onze visie: servicegericht, accuraat, persoonlijk, transparant en meedenkend, voor zowel de klant als de uitzendkracht. Hoewel Elly de Vries in 2006 met pensioen is gegaan, blijft Patrick Dogterom zich met zijn dagelijkse leiding onverminderd inzetten voor Always Action Uitzendbureau.


De toekomst van Flex (ABU & TNO)

Algemene Bond Uitzendondernemingen

We zijn ABU-lid, dus u heeft te maken met een bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)-geregistreerd uitzendbureau. Ook zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd door de VRO. Mogelijkheid tot vrijwaring Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). 

Kortom, Always Action Uitzendbureau BV is een betrouwbare en volwaardige partner op het gebied van flexibel personeel en HR-oplossingen.

Doet u goede zaken?

Bekijk of uw uitzendbureau eerlijk werkt met de checklist. Deze test wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

> Doe nu de gratis check!

Nieuws

CAO Uitzendkrachten

Sinds 5 november 2017 is de nieuwe CAO voor uitzendkrachten van toepassing. In dit pdf-overzicht vindt u informatie over de fase-opbouw, inlenersbeloning, actuele wettelijke minimum-uurlonen en de volledige CAO voor uitzendkrachten.

Wet Werk & Zekerheid

In 2015 is het één en ander veranderd. Wij hebben de belangrijkste punten van de Wet Werk en Zekerheid ook m.b.t. uitzendkrachten toch nog voor u op een rijtje gezet.

Wet Identificatieplicht

Bij inschrijving bij Always Action Uitzendbureau BV wordt het ID-bewijs van de uitzendkracht grondig gecontroleerd op echtheid en geldigheidsduur. Lees praktische info over de wet Identificatieplicht in onderstaand document.

Wet Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.


Voorwaarden voor vrijwaring WKA per 1 juli 2012:

  • Het uitzendbureau moet SNA-gecertificeerd zijn
  • Het uitzendbureau moet voldoen aan de NEN-normen
  • De inlener stort 25% van de factuur (incl. BTW) op G-rekening van het uitzendbureau
  • De inlener archiveert op een juiste manier de urenregistratie en het id-bewijs c.q. verblijfsdocument van de ingeleende uitzendkracht


Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en werkzoekenden.

> Bekijk onze algemene voorwaarden